Νέα προβατοτροφική μονάδα για την Βιομηχανία γάλακτος Nikolobi

Προμήθεια 600 προβάτων υψηλής γενετικής αξίας στην νέα προβατοτροφική μονάδα της βιομηχανίας γάλακτος NIKOLOBI.

Με την προμήθεια 600 προβάτων Ασσάφ υψηλής γενετικής αξίας, ολοκληρώθηκε η δημιουργία της νέας προβατοτροφικής μονάδας της βιομηχανίας γάλακτος NIKOLOBI στην περιοχή του SVETI NIKOLE στην Π.Γ.Δ.Μ.  Στόχος της εταιρίας η δημιουργία μιας βιώσιμης προβατοτροφικής μονάδας συνολικής δυναμικότητας 1.000 προβάτων.