Επιλέξτε την Φάρμα Ελλάς

Σας προσφέρουμε τις ιδανικότερες λύσεις για μια κερδοφόρα αιγοπροβατοτροφική μονάδα!

logo website

Διαχείριση Πρωτογάλακτος

Εξοπλισμός και τεχνικές για την σωστή Συλλογή, Διαχείριση και Χορήγηση του πρωτογάλακτος στα νεογέννητα αρνάκια.

Δες περισσότερα

Διαχείριση Πρωτογάλακτος

Πλήρης καινοτόμα πρόταση για την μείωση της θνησιμότητας των νεογέννητων, ανάπτυξη υγειούς κοπαδιού και εκρίζωση προϊούσας πνευμονίας και παραφυματίωσης.
  • Συλλογή
  • Παστερίωση
  • Αποθήκευση
Δες περισσότερα

logo website

Εμπορία Αιγοπροβάτων

Επιλογή και προμήθεια Υψηλής Γαλακτοπαραγωγής Προβάτων Φυλής Ασσάφ και Αιγών Φυλής Φλορίντα και Μούρθια.

Το Ισπανικό ασσάφ χαρακτηρίζεται για το υψηλό του επίπεδο γαλακτοπαραγωγής, με υψηλές αποδόσεις, μεγάλη ανθεκτικότητα, ταχύτατη ανάπτυξη και υψηλή γονιμότητα!
Η φυλή των αιγών Μουρθιάνο – Γραναδίνα (Murciano – Granadina), είναι αυτόχθονα φυλή και οφείλει την ονομασία της στην περιοχή Μούρθια και Γρανάδα της Ισπανίας, όπου και γίνεται η αναπαραγωγή της!

Αίγες Φλορίντα (Florida)

Οι αίγες της φυλής Φλορίντα (Florida) είναι αυτόχθονα φυλή της Ισπανίας με βασική κατεύθυνση τηn γαλακτοπαραγωγή. Η αίγες της φυλής Φλορίντα έχουν ευδοκιμήσει σε ποικίλα παραγωγικά συστήματα.

logo website

Προβατοτροφική Μονάδα Ασσάφ

Πρότυπη Προβατοτροφική Μονάδα και Κέντρο Βελτιωμένων Κριών Προβάτων Φυλής Ασσάφ.

Στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε την συνεχή βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου των πελατών μας, δημιούργησαμε στα Γρεβενά ένα κέντρο συγκέντρωσης πιστοποιημένων αρσενικών υψηλής γενετικής αξίας.
Μια πλήρης προβατοτροφική εγκατάσταση είναι απαραίτητο να διαθέτει τους ακόλουθους χώρους, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αρμονικά, οι καθημερινές διαδικασίες να πραγματοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό και βέλτιστο τρόπο και να εξασφαλίζει την καλύτερη διαβίωση στα ζώα.
Περιγραφή του ζωικού κεφαλαίου και των αποδόσεων της μονάδας μας.

logo website

Υπηρεσίες Διαχείρισης

Γαλακτομέτρηση – Τεχνητή Σπερματέγχυση – Διαχείριση Κόστους Παραγωγής

Η Γαλακτομέτρηση είναι η υπηρεσία κατά την οποία καταγράφεται η γαλακτοπαραγωγή των παραγωγικών ζώων του κοπαδιού.

Ο κτηνίατρος της Φάρμα Ελλάς αναλαμβάνει την καταγραφή των παραγωγών και την απόδοση της αναφοράς για την απόδοση των ζώων της μονάδας.

Περισσότερα…

Η Τεχνητή Σπερματέγχυση με φρέσκο ή κατεψυγμένο σπέρμα, είναι μια σημαντική μέθοδος για την γενετική βελτίωση των αιγοπροβάτων.  Με την Τεχνητή Σπερματέγχυση καθίσταται δυνατή η ταχεία και ευρεία διάδοση πολύτιμου γενετικού υλικού, με ταυτόχρονα περιορισμό του κινδύνου διάδοσης ασθενειών.

Περισσότερα…

Ο υπολογισμός του Κόστους Παραγωγής μας επιτρέπει να υπολογίσουμε με ακρίβεια την κερδοφορία μας και κατά συνέπεια το καθαρό κτηνοτροφικό μας εισόδημα.  Μας επιτρέπει επίσης να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις προκειμένου να βελτιώσουμε την κερδοφορία μας.

Περισσότερα…

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Εμπιστευθείτε την Φάρμα Ελλάς!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον της αιγοπροβατοτροφικής σας επιχείρισης!
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ