Νέα συνεργασία της Φάρμα Ελλάς με την Ρουμάνικη Agri Padana

Προμήθεια 500 προβάτων φυλής Ασσαφ εξαιρετικής γενετικής αξίας στην νέα κτηνοτροφική Μονάδα της Agri Padana.

Agri Padana

Η Agri Pada είναι μια από τις μεγαλύτερες αγροτικές επιχειρήσεις της Ρουμανιάς με καλλιέργειες δημητριακών και άλλων κτηνοτροφικών φυτών σε εκτάσεις που ξεπερνούν τα 20.000 στρέμματα.  Στο διπλανό βίντεο μπορείτε να δείτε μια σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων της.