Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ιωάννη Παπαλαξίου

Η Φάρμα Ελλάς προμήθευσε το κέντρο γενετικής βελτίωσης του κτηνιάτρου Ιωάννη Παπαλεξίου στην Ελασσόνα με ένα αρσενικό Ασσάφ εξαιρετικής γενετικής αξίας.

Γενετικά Χαρακτηριστικά:

  • Γεντική Αξία: 85
  • Γονότυπος: ARR/ARR