Την μετατροπή μιας παλιάς αγελαδοτροφικής μονάδας στην μεγαλύτερη προβατοτροφική μονάδα της Π.Γ.Δ.Μ. ολοκλήρωσε η Φάρμα Ελλάς με επιτυχία, σε συνεργασία με την γαλακτοβιομηχανία Mlekara Zdravje Radovo. Το έργο περιλάμβανε την κατάλληλη διαμόρφωση των σταβλικών εγκαταστάσεων και την προμήθεια 1.500 αυστηρά επιλεγμένων προβάτων Ασσάφ υψηλής γαλακτοπαραγωγής.

Οι εγκαταστάσεις αποτελούνται από 4 κτίρια δυναμικότητας 400 προβάτων το καθένα και 1 κτίριο ανάπτυξης και απογαλακτισμού αρνιών. Η εσωτερική διαμόρφωση των χώρων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ροή των ζώων από και προς τον χώρο αρμεγής, αλλά και η εύκολη ομαδοποίησή τους. Η διατροφή γίνεται με την χρήση ενσιροδιανομέα σε κεντρικούς διαδρόμους τροφοδοσίας. Τέλος η επιλογή και η μεταφορά των ζώων έγινε σε ηλικία 7-8 μηνών.

Υπολογίζεται τα επόμενα χρόνια η γαλακτοπαραγωγή της μονάδας να ξεπεράσει τα 850.000 κιλά ετησίως.
Σύμφωνα με δηλώσεις του υπεύθυνου της Φάρμα Ελλάς κου Κολτσίδα Νικόλαου, η επιτυχία του εγχειρήματος και οι πληροφορίες που θα προκύψουν από την μελέτη της λειτουργίας του, θα οδηγήσουν σε σημαντικά συμπεράσματα που θα καθορίσουν την ανάπτυξη της προβατοτροφίας της γειτονικής χώρας.