Γιώργος Αλιφτίρας - Κρίστυ Παλιού - Νίκος Κολτσίδας
Γιώργος Αλιφτίρας - Κρίστυ Παλιού - Νίκος Κολτσίδας

Επίσκεψη στις συνεργαζόμενες μονάδες της Φάρμα Ελλάς για την επιλογή του ζωικού τους κεφαλαίου, πραγματοποίησε η ομάδα της Φάρμα Όις με τον υπεύθυνο διαχείρισης της Φάρμα Ελλάς, Νικόλαο Κολτσίδα.  Κατά την διάρκεια του ταξιδιού έγιναν εποικοδομητικές συζητήσεις με τους ειδικούς συνεργάτες της εταιρίας για την αποτελεσματική διαχείριση προβατοτροφικών μονάδων μεγέθους μεταξύ 1.000 και 2.000 προβάτων.  Πλήθος ζωικού κεφαλαίου που αποτελεί και τον στόχο της Φάρμα Όις.