Σταβλικές Εγκαταστάσεις

Περιγραφή σταβλικών εγκαταστάσεων της πρότυπης οικογενειακής προβατοτροφικής μονάδας της Φάρμα Ελλάς.

Κατάσταση απαραίτητων χώρων.

Μια πλήρης προβατοτροφική εγκατάσταση είναι απαραίτητο να διαθέτει τους ακόλουθους χώρους, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αρμονικά, οι καθημερινές διαδικασίες να πραγματοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό και βέλτιστο τρόπο και να εξασφαλίζει την καλύτερη διαβίωση στα ζώα.

Ο σχεδιασμός που ακολουθεί περιγράφει την υπάρχουσα εγκατάσταση της Φάρμα Ελλάς.  Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε μαζί σας την ιδανική για εσάς προβατοτροφική εγκατάσταση.

  • Χώρος Σταυλισμού – Είναι ο χώρος όπου βρίσκονται τα παραγωγικά και ενήλικα πρόβατα της μονάδας. Απαραίτητο να επικοινωνεί με τον χώρο αναμονής και τον χώρο αρμεγής.
  • Χώρος Απογαλακτισμού – Είναι ο χώρος όπου γίνεται ο απογαλακτισμός των αμνοεριφίων. Απαραίτητη η ελεγχόμενη θερμοκρασία και ο καλός αερισμός.
  • Χώρος Ανάπτυξης – Είναι ο χώρος όπου βρίσκονται οι αρνάδες προς αναπαραγωγή.
  • Χώρος Αναμονής – Είναι ο χώρος όπου συγκεντρώνονται τα πρόβατα πριν την αρμεγή.
  • Χώρος αρμεγής – Είναι ο χώρος που τοποθετείται το αμελκτήριο και επικοινωνεί με τον χώρο αναμονής και τον χώρο σταυλισμού.
  • Χώρος Γάλακτος – Είναι ο χώρος όπου τοποθετούνται οι παγολεκάνες και επικοινωνεί με τον χώρο αρμεγής.
  • Χώρος αποθήκευσης ζωοτροφών