Το Ζωικό Κεφάλαιο

Περιγραφή του ζωικού κεφαλαίου της προβατοτροφικής μονάδας της Φάρμα Ελλάς.

Τα παραγωγικά Ζώα

Η Μονάδα μας στο Μαυρονόρος Γρεβενών ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2015 με 200 πιστοποιημένες αρνάδες Ασσάφ.  Αυτή την στιγμή διανύει την δεύτερη γαλακτική περίοδο με το 20% του ζωικού κεφαλαίου να αποτελείται από πρωτόγεννα πρόβατα, ενώ το 80% αποτελείται από πρόβατα που βρίσκονται στην δεύτερη γαλακτική τους περίοδο.  Ταυτόχρονα αναπτύσσονται άλλα 70 θηλυκά αρνιά προς αντικατάσταση και ανάπτυξη του ζωικού κεφαλαίου της μονάδας.

Οι αποδόσεις τους κατά τον πρώτο χρόνο ξεπέρασαν τα 400 λίτρα, ενώ η δεύτερη χρονιά ολοκληρώθηκε με μέση γαλακτοπαραγωγή 530 λίτρα ανά ζώο.  Η μέγιστη μέση γαλακτοπαραγωγή παρατηρήθηκε κατά την τρίτη γαλακτική περίοδο, τον δεύτερο μήνα, με μέση γαλακτοπαραγωγή τα 4 λίτρα ανά ζώο.

Οι Κριοί

Τα χαρακτηριστικά των κριών που χρησιμοποιήθηκαν για τις συζεύξεις της τρέχουσας χρονιάς ήταν τα ακόλουθα:

  • Ανθεκτικά στην εγκεφαλοπάθεια των προβάτων με γονότυπο ARR/ARR.
  • Μέση γενετική Αξία (Genetic Value): 70
  • Ανθεκτικά στην Πρωϊούσα Πνευμονία.

Επιλέξτε τις ακόλουθες φωτογραφίες και δείτε τα γενεαλογικά πιστοποιητικά (Pedigree) των κριών που χρησιμοποιήθηκαν κατά το τρέχον έτος.