Υπηρεσίες Τεχνητής Σπερματέγχυσης

Προμήθεια Σπέρματος και Τεχνητή Σπερματέγχυση

Η Τεχνητή Σπερματέγχυση με φρέσκο ή κατεψυγμένο σπέρμα, είναι μια σημαντική μέθοδος για την γενετική βελτίωση των αιγοπροβάτων.  Με την Τεχνητή Σπερματέγχυση καθίσταται δυνατή η ταχεία και ευρεία διάδοση πολύτιμου γενετικού υλικού, με ταυτόχρονα περιορισμό του κινδύνου διάδοσης ασθενειών.  Η Τεχνητή Σπερματέγχυση είναι πλέον απαραίτητη στις σύγχρονες αιγοπροβατοτροφικές μονάδες εντατικής εκτροφής, καθώς έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Πρόσβαση σε γενετικό υλικό υψηλής γενετικής αξίας
  • Στοχευμένη γενετική βελτίωση
  • Περιορισμός διάδοσης ασθενειών
  • Χαμηλό κόστος (σε σύγκριση με το κόστος συντήρησης πολλών αρσενικών)
  • Υψηλή επιτυχία συζεύξεων
  • Συγχρονισμός γεννήσεων

Η υπηρεσία

Η υπηρεσία της τεχνητής σπερματέγχυσης είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με υπηρεσίες γαλακτομέτρησης, προκειμένου να γίνεται εφαρμογή της τεχνητής γονιμοποίησης στα επιλεγμένα πιο παραγωγικά αιγοπρόβατα της μονάδας.  Με τον τρόπο αυτό η τεχνητή σπερματέγχυση είναι πιο στοχευμένη και οικονομική.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ